منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزشی
اخبار و اطلاعیه ها
اسلاید شو
امتحانات میان ترم
برنامه کلاسی
پژوهشی
پیوندها
تماس ها
درباره دانشگاه
کلاسهای لغو شده
وب سايت ها
ورود
اخبار و اطلاعیه ها
برنامه کلاسی نیسمال اول 99-98

ایام هفته

عنوان درس

ساعت

کلاس

مدرس

تاریخ برگزاری کلاسها

چهارشنبه

خانواده در اسلام

10- 8

1

خانم دادخواه

06/09 13/09 20/09 27/09

بهداشت و ایمنی مدارس

11- 10

1

خانم دادخواه

06/09 13/09 20/09 27/09

آمار توصیفی

12- 11

1

خانم دادخواه

06/09 13/09 20/09 27/09

تولید محتوای الکترونیکی

13- 12

1

خانم دادخواه

06/09 13/09 20/09 27/09

چهارشنبه

آموزش و پرورش پیش دبستانی

10- 8

2

آقای پورحسین

06/09 13/09 20/09 27/09

منطق

11- 10

2

آقای پورحسین

06/09 13/09 20/09 27/09

قصه گویی و نمایش خلاق

12- 11

2

آقای پورحسین

06/09 13/09 20/09 27/09

ادبیات کودکان

13- 12

2

آقای پورحسین

06/09 13/09 20/09 27/09

تربیت رسانه‌ای

14- 13

2

آقای پورحسین

06/09 13/09 20/09 27/09

چهارشنبه

روانشناسی اجتماعی

10- 8

3

خان زارع

06/09 13/09 20/09 27/09

اختلال های رفتاری و هیجانی

11- 10

3

خانم زارع

06/09 13/09 20/09 27/09

روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه

12- 11

3

خانم زارع

06/09 13/09 20/09 27/09

سنجش و اندازه‌گیری

13- 12

3

خانم زارع

06/09 13/09 20/09 27/09

روانشناسی سلامت

14- 13

3

خانم زارع

06/09 13/09 20/09 27/09

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر