منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزشی
اخبار و اطلاعیه ها
اسلاید شو
امتحانات میان ترم
برنامه کلاسی
پژوهشی
پیوندها
تماس ها
درباره دانشگاه
کلاسهای لغو شده
وب سايت ها
ورود
اخبار و اطلاعیه ها
ثبت نام حضوری پذیزفته شدگان بر اساس سوابق تحصیلی پذیرفته شدگان بر اساس سوابق تحصیلی میتوانند جهت ثبت نام حضوری در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته به واحد خشکبیجار مراجعه فرمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر